antet
Noutăți

Sigla CNDV
2018-2019


2017-2018


2016-2017


2015-2016


2014-2015

Comisia de soluţionare a contestaţiilor
Comisia pentru orientare şcolară şi profesională
Comisia pentru mentorat
Comisia de organizare a examenelor de diferenţe şi corigenţe


Comisia pentru promovarea activităţii ştiinţifice
Comisia de igienă şi de educaţie pentru viaţă a elevilor
Comisia de prevenire a consumului de plante etnobotanice
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei, pentru combaterea absenteismului şi pentru siguranţa în şcoală
Comisia pentru monitorizarea deplasărilor şi de asigurare a securităţii şi integrităţii
Comisia responsabililor cu implementarea colectării selective a deşeurilor
Comisia de implementare a strategiei naţionale „acţiune comunitară”
Comisia pentru cultivarea respectului pentru natură, social şi cultural al valorii umane
Comisia pentru activităţile extraşcolare
Comisia de recuperare şi gestionare a manualelor transmisibile (v-x)


Comisia de disciplină pentru elevii şi personalul şcolii


Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă
Comisia profesorilor consilieri – diriginţi pe anul şcolar 2014-2015
Comisia de monitorizare a notării ritmice a elevilor şi verificarea cataloagelor
Comisia privind protecţia civilă, siguranţa civică
Comisia de protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor, securitate şi sănătate în muncă


Comisia de gestionare bdne
Comisia de reactualizare a bazei de date
Comisia de salarizare
Comisia de acordare a drepturilor băneşti pentru elevi
Comisia pentru inventarierea patrimoniului, casare şi recepţii
Comisia de acordare a sprijinului financiar elevilor în cadrul programului naţional de protecţie socială „bani de liceu”
Comisia de mobilitate
Responsabilii cu ştampila unităţii
Comisia pentru întreţinerea şi actualizarea sit-ului școlii
Comisia pentru înfrumuseţare şi ambient
Comisia de evaluare a personalului nedidactic din unitate
Comisia de consultare a forumului directorilor, a site-ului isjmm/men, a email-ului unităţii şi de gestionare a sistemului informatic din unitate

Consiliu reprezentativ al părinţilor
Consiliul consultativ al elevilor

©Toate drepturile rezervate către cndv.ro